Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Warsztaty z analizy danych

Monday, 27 June, 2022
W dniach 6-7 października 2022 r. odbędą się warsztaty z analizy złożonych danych i jej zastosowań w nauce i przemyśle. Warsztaty są zorganizowane wspólnie z prężną instytucją naukową CASUS na granicy polsko-niemieckiej. Liczymy na nawiązanie współpracy, również na poziomie projektów studenckich. Rejestracja na warsztaty planowana jest w sierpniu.

Seminarium Wydziałowe

Monday, 13 June, 2022
We wtorek 21 czerwca o godzinie 12.30 odbędzie się seminarium wydziałowe (w Instytucie Informatyki, w sali 119).

Prelegentem będzie prof. Błażej Wróbel, który wygłosi wykład pt.

Punkty kratowe i sumy trygonometryczne w wysokich wymiarach

Przed wykładem o godz. 12.00 zapraszamy na kawę i ciasto.

Streszczenie:

Інформація про прийом на навчання для осіб з України / Informacja o rekrutacji na studia dla osób z Ukrainy

Saturday, 14 May, 2022
Інформація про прийом на навчання на Факультет Математики та Інформатики Вроцлавського університету для осіб з України.

На Факультеті Математики та Інформатики є можливість навчання з математики та інформатики на рівнях бакалавра та магістра. Ми підготували додаткові місця для абітурієнтів з України. Набір ймовірно відбудеться у вересні (детальний графік буде вказано найближчим часом на сайті www .

Seminarium Wydziałowe

Thursday, 28 April, 2022
We wtorek 10 maja o godzinie 12.30 odbędzie się seminarium wydziałowe (w Instytucie Informatyki, w sali 25).

Prelegentem będzie prof. Paweł Woźny, który wygłosi wykład pt.

O wielomianach Bernsteina, bazach dualnych i ich zastosowaniach

Przed wykładem o godz. 12.00 zapraszamy na kawę i ciasto.

Streszczenie: Od kilkunastu lat jestem szczególnie zainteresowany tzw. bazami dualnymi. Bazy tego typu mają nie tylko ciekawe własności teoretyczne, ale znajdują też wiele zastosowań praktycznych, np. w teorii aproksymacji, analizie numerycznej czy w grafice komputerowej. Umiejętne stosowanie baz dualnych prowadzi bardzo często do algorytmów mających niską złożoność obliczeniową.

Guidelines for students and guests of the Faculty

Wednesday, 16 September, 2020
Guidelines for students and guests of the Faculty of Mathematics and Computer Science:
  • Cover your mouth and nose.
  • Keep your distance of 1.5m from other people.
  • Avoid moving around the building as much as possible.
  • Do not use elevators.
  • Sanitise your hands when entering the building and on entering classrooms/labs.
  • Use your own pens, laptops, etc.
  • Adhere to the guidelines placed on doors and in other common spaces inside the building.

Pages