Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Faculty of Mathematics and Computer Science

+ | -| =

Mapa

Language

Thursday, April 28, 2022
We wtorek 10 maja o godzinie 12.30 odbędzie się seminarium wydziałowe (w Instytucie Informatyki, w sali 25).

Prelegentem będzie prof. Paweł Woźny, który wygłosi wykład pt.

O wielomianach Bernsteina, bazach dualnych i ich zastosowaniach

Przed wykładem o godz. 12.00 zapraszamy na kawę i ciasto.

Streszczenie: Od kilkunastu lat jestem szczególnie zainteresowany tzw. bazami dualnymi. Bazy tego typu mają nie tylko ciekawe własności teoretyczne, ale znajdują też wiele zastosowań praktycznych, np. w teorii aproksymacji, analizie numerycznej czy w grafice komputerowej. Umiejętne stosowanie baz dualnych prowadzi bardzo często do algorytmów mających niską złożoność obliczeniową. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że popularne bazy dualne są blisko związane z pewnymi ważnymi układami ortogonalnymi. Podczas wystąpienia, opowiem np. o tym, jak bazy dualne szybko konstruować i pokażę ich przykładowe zastosowania. Skupię się przy tym na najważniejszych chyba obecnie bazach dualnych, jakimi są dualne wielomiany Bernsteina. Żeby jednak to zrobić będę musiał wspomnieć najpierw o (bazowych) wielomianach Bernsteina i wyjątkowej roli, jaką odgrywają one w grafice komputerowej.