Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

15 marca 1968 roku Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przyjęła uchwałę potępiającą represje wobec protestujących studentów. Był to jeden z nielicznych takich głosów środowiska akademickiego w Polsce i odbił się on szerokim echem (m. in. o uchwale mówiono w radiu Wolna Europa). Profesor Rzewuski, ówczesny dziekan Wydziału, został później zmuszony do ustąpienia. Wielu pracowników, w tym prof. Stanisław Hartman i prof. Edward Marczewski, musiało zrezygnować z pracy na Uniwersytecie Wrocławskim.Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały Rady Wydziału oraz z protokołem posiedzenia Rady 15 marca 1968r.

Publikujemy także list, który wystosował prof. Hartman do swoich studentów po tym, jak został zwolniony z Uniwersytetu Wrocławskiego. List został zanotowany przez ówczesnego studenta drugiego roku matematyki, Zbigniewa J. Jurka, który wyjaśnia: List Profesora Hartmana został przekazany przez Profesora Edwarda Marczewskiego w dniu 25 listopada 1968r. studentom II roku matematyki na UWr. W czasie przerwy w wykładzie Profesora Marczewskiego treść listu została odczytana przez starostę naszego roku. Wielu z nas zanotowało sobie wówczas ten tekst.Na stronie Uniwersytetu można znaleźć kronikę wydarzeń Marca 1968 we Wrocławiu. Polecamy także wspomnienia Branleya Zeichnera, który w 1968 był studentem matematyki i którego spotkały wyjątkowo dotkliwe represje.
Konkurs prac dyplomowych Santander
Image presents two texts Obrazek przedstawia dwa teksty Nagroda im. Kamila Duszenko and Kamil Duszenko Award, separated whille in the background we see gloomy mountains in the fog
Konkursy matematyczne dla szkół z obrazkiem przedstawiającym chłopca trzymającego książki na głowie, w tle zielona tablica ze wzorami matematycznymi oraz niebieski globus