Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

wtorek, Marzec 25, 2014
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać : studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich; studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia; studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia; doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku: od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni) W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl. Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS. MOST daje możliwość: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta; wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych; nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta; korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym; prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz; nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry; wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością. Koordynatorem na Uniwersytecie Wrocławskim są mgr Małgorzata Gregier-Głowacka w sprawach studenckich oraz mgr Marzena Leszczyńska w sprawach doktoranckich z Działu Nauczania http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/kim-sa-koordynatorzy. Informacje o programie MOST uzyskać można także w dziekanacie WMI.
ZałącznikWielkość
PDF icon info_ogolne_most.pdf102.64 KB
Image icon plakat_rekrut_2014_15.png545.36 KB
Image icon baner_MOST_rekrut.png172.32 KB