Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Dwa konkursy na stypendia naukowe w Instytucie Informatyki

piątek, 19 Styczeń, 2018
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na dwa stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach realizacji projektu naukowego Opus 13 Narodowego Centrum Nauki zatytułowanego: Projektowanie algorytmów rozproszonych dla silnie obciążonych sieci. Badania realizowane będą pod kierunkiem dr hab. Tomasza Jurdzińskiego.

Prof. Stanisław Kulczyński, pierwszy rektor UWr., pozbawiony patronatu nad bulwarem we Wrocławiu

piątek, 12 Styczeń, 2018
Zdjęcie en face profesora Stanisława Kulczyńskiego
Decyzją wojewody dolnośląskiego z 8 stycznia prof. Stanisława Kulczyńskiego - pierwszego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego - pozbawiono patronatu nad bulwarem na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu,. Decyzja ta związana jest z uznaniem przez Instytut Pamięci Narodowej profesora Kulczyńskiego jako osoby niegodnej funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie Uniwersytetu oraz przede wszystkim artykułem w Przeglądzie Uniwersyteckim (str. 10).

Licea współpracujące z Wydziałem w czołówce rankingu Perspektyw

czwartek, 11 Styczeń, 2018
logotyp Rankingu Lieców i Techników - złota tarcza z tymże napisem oraz napisem Perspektywy 2018
W najnowszym rankingu Perspektyw w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w Polsce znalazły się dwa wrocławskie licea: III LO im. Adama Mickiewicza (6. miejsce) i XIV LO im. Polonii Belgijskiej. Obydwa ściśle współpracują z naszym Wydziałem. Pracownicy Wydział prowadzą w nich zajęcia z matematyki i z informatyki (w III LO w ramach tzw. "klas uniwersyteckich"). Warto też dodać, że III LO zajęło 3. miejsce w Polsce w rankingu maturalnym.

Zwycięstwo naszej drużyny w NIPS Conversational Intelligence Challenge

wtorek, 2 Styczeń, 2018
Zdjęcie przedstawiającą zwycięską drużynę z naszego Wydziału zna tle wyświetlanego rankingu.
Drużyna studentów i pracowników Instytutu Informatycznego w składzie Jan Chorowski, Adrian Łańcucki, Szymon Malik, Maciej Pawlikowski, Paweł Rychlikowski i Paweł Zykowski zajęła pierwsze miejsce (ex aequo) w konkursie NIPS Conversational Intelligence Challenge.

Konkurs rozgrywany był od kwietnia do grudnia 2017. Celem było stworzenie systemu dialogowego (chatbota), który konwersowałby z użytkownikiem na temat losowego paragrafu artykułu (Wikipedia, wiadomości). Ten skomplikowany i złożony problem jest uważany za jedno z najważniejszych zadań sztucznej inteligencji.

Bartłomiej Dudek laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską

wtorek, 2 Styczeń, 2018
Absolwent Instytutu Informatycznego, mgr Bartłomiej Dudek, otrzymał za swoją pracę magisterską pt. Edit Distance between Unrooted Trees in Cubic Time napisaną pod kierunkiem dr. Pawła Gawrychowskiego, główną nagrodę w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Więcej informacji.

Strony