Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

+ | -| =

Mapa

Language

Lista sukcesów pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

niedziela, 5 Październik, 2014

Międzynarodowy Kongres Matematyków:

  • 2014 Izabella Łaba (absolwentka IM UWr),
  • 2014 Sławomir Solecki (absolwent IM UWr),
  • 2010 Tadeusz Januszkiewicz,
  • 1998 Ludomir Newelski,
  • 1966 Kazimierz Urbanik

Projekt Krzysztofa Nowickiego zakwalifikowany do finansowania w konkursie NCN

czwartek, 8 Sierpień, 2019
Miło nam poinformować, że projekt Algorytmy grafowe w różnych modelach obliczeń rozproszonych i równoległych kierowany przez doktoranta z Instytutu Informatyki, Krzysztofa Nowickiego, został zakwalifikowany do finansowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki ETIUDA. Otrzymane środki zostaną częściowo wykorzystane na staż Krzysztofa w ETH w Zurychu. Serdecznie gratulujemy!

Sukces naszych absolwentów w konkursach Narodowego Centrum Nauki

piątek, 17 Maj, 2019
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS i SONATA. Spośród jedenastu zwycięskich projektów w panelu matematycznym konkursu OPUS trzy kierowane są przez pracowników Instytutu Matematycznego. Są to: Wycieczki wielowymiarowych procesów gaussowskich: dokładne asymptotyki kierowany przez prof. Krzysztofa Dębickiego, Ciągłe i dyskretne perspektywy w analizie harmonicznej dr Błażeja Wróbla i Działania grup i teoria modeli dr. hab. Piotra Kowalskiego.

W konkursie SONATA do finansowania zakwalifikowano natomiast projekt Efekty algebraiczne: kompozycja i koindukcja dr Maciej Piróga z Instytutu Informatyki.

Dariusz Buraczewski laureatem Nagrody Instytutu Matematycznego PAN

piątek, 17 Maj, 2019
Prof. Dariusz Buraczewski en face.
Prof. Dariusz Buraczewski z Instytutu Matematycznego otrzymał Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki za monografię i cykl ważnych prac dotyczący własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku.

Gratulujemy!

Nasi pracownicy otrzymali stypendium START Fundacji Nauki Polskiej

piątek, 10 Maj, 2019
Krzysztof Sornat, doktorant w Instytucie Informatyki oraz Grzegorz Świderski, pracownik Instytutu Matematycznego, zostali laureatami programu Fundacji Nauki Polskiej dla najlepszych młodych naukowców w kraju.

Krzysztof Sornat otrzyma roczne stypendium, a także środki na sfinansowanie miesięcznej wizyty naukowej na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie współpracował z prof. Edith Elkind nad problemami obliczeniowej teorii wyboru społecznego (ang. computational social choice).

Grzegorz Świderski przebywa obecnie w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

Strony